Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Avsättningsmagasin vid Sjöstigen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.9D

Ett avsättningsmagasin föreslås vid Sjöstigen. Ett underjordiskt magasin kan samla upp och renar dagvattnet innan det leds vidare till Långsjön. Det skyddar även mot översvämningar vid kraftiga regn.

Då tillrinningsområdet till anläggningen är stort och den tillgängliga ytan för åtgärder är liten kan bara mindre regnhändelser fördröjas i ett magasin. För en högre reningseffekt rekommenderas därför ett magasin med filterlösning, som dimensioneras utefter det flöde som ska kunna renas.
Eftersom magasinet placeras nära sjön är det troligt att det delvis kommer att ligga under grundvattenytan. Det behöver därför göras vattentätt och förankras väl. Magasinet kommer troligtvis behöva anläggas där spillvattenledningar idag är placerade, varför en extra kostnad tillkommer för att flytta på dessa.
Reningseffekten i magasinet uppskattas till 5 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04