Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Avsättningsmagasin vid Tranvägen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.7B

Ett avsättningsmagasin föreslås vid Tranvägen. Ett underjordiskt magasin kan samla upp, rena och fördröja dagvatten innan det leds vidare till Långsjön. Magasinet skyddar även mot översvämningar vid kraftiga regn.

Bredvid Tranvägen finns en idrottsplats i form av en grusyta som kan underbyggas med ett avsättningsmagasin. Ledningsdragning till magasinet bör kunna utföras utan omdragning av den befintliga dagvattenledningen. Placeringen nära sjön medför att magasinet troligtvis kommer ligga delvis under grundvattenytan, det behöver därför göras vattentätt och förankras väl.
Reningseffekten i magasinet uppskattas till 10 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2022-11-17