Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Damm vid Sälgstigen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.14C

En damm som samlar upp och renar dagvatten föreslås på en gräsyta vid Säljstigen. Dammen kan ge skydd mot översvämningar vid kraftiga regn och bidrar även med ökat rekreationsvärde och biologisk mångfald.

Vid Sälgstigen finns en grönyta där en damm kan placeras. För att leda dagvatten med självfall till dammen kommer den befintliga dagvattenledningen behöva dras om. Vidare geoteknisk undersökning behöver utföras för att undersöka om bergschakt behövs.
Reningseffekten i dammen uppskattas till 0,3 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04