Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dricksvattentillsättning i Långsjön

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.17

Sedan våren 2002 tillsätts dricksvatten (c:a 30 l/s) i Långsjöns sydöstra ände för att förbättra den dåliga vattenomsättningen, som tillsammans med sjöns näringsrika sediment resulterade i extremt hög fosforhalt och algblomning. Dricksvattentillskottet medför att sjöns teoretiska omsättningstid har halverats, från 9-10 månader till 4-5.

Resultat

Att det rent tekniskt fungerat att tillsätta vatten även vintertid (som inte var planerat från början), har medfört förbättrade syreförhållanden under isen. Tillskottet har också inneburit ett högre vattenstånd och bättre vattenomsättning sommartid. Efter den omfattande aluminiumbehandlingen av bottensedimenten 2006 har fosforhalten i sjön sjunkit markant. Förhoppningen är att dricksvattentillsättningen på sikt ska kunna minskas.