Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förbättrade bottenstrukturer och strandägaråtgärder

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.9

Konstgjorda stukturer och ökat engagemang från strandägare föreslås för att för att förbättra förutsättningarna för djur- och växtliv.

Konstgjorda strukturer på grunda områden kan ha god effekt för reproduktionen av fisk. Risvasar lades ned i sjön år 2007 och 2016 vilket är något som kommunerna kan fortsätta med. Även utläggning av död ved kan vara gynnsamt för de biologiska värdena i sjön.
Att återskapa naturmark på fastigheter som klassas som anlagda och/eller aktivt brukade ytor bedöms som orealistiskt då det kräver intrång på privat mark. Ett alternativ kan vara att med informationskampanjer och lokala aktiviteter höja medvetandet om Långsjöns ekologi och om vad enskild strandägare vid Långsjön kan göra för att förbättra förutsättningarna för djur- och växtliv.