Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Infiltrationsyta vid Gårdstigen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.15D

I anslutning till Gårdstigen planeras en infiltrationsyta för rening av dagvatten.

Gårdstigen ligger nära Långsjöbadet. Gräsytan vid badet är vattensjuk om somrarna vilket innebär att det ursprungliga förslaget om att skeva om gatan och låta dagvattnet infiltrera vid sidan av vägen har justerats. Älvsjö stadsdelsförvaltning planerar att avvattna gräsytan vid badet genom ett kalkfilter som leder ut till Långsjön. I samband med detta kan även dagvatten från Gårdstigen passera genom filtret.

Åtgärden att endast infiltrera dagvatten på gräsytan uppskattas ge en reningseffekt på 0,07 kilo fosfor/år.

Trafikkontoret tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall ansvarar gemensamt för åtgärden enligt en överenskommelse mellan förvaltningen och bolaget.

Ansvarig organisation
  • Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04