Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Infiltrationsyta vid Sjöhagsvägen-Segeltorpsvägen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.12A

En infiltrationsyta för rening av dagvatten föreslås vid Sjöhagsvägen-Segeltorpsvägen.

Genom att ta bort kantstenar mot en befintliga grönyta och sänka den något kan dagvatten från lokalgatorna ledas ut på gräs. Jordarten här är lera som inte ger så bra genomsläpplighet i marken. Därför rekommenderas att en del mark schaktas bort och ersätts med kross som sedan täcks över med gräs igen.

Den uppskattade reningseffekten för denna åtgärd är 0,02 kilo fosfor/år.

Trafikkontoret tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall ansvarar gemensamt för åtgärden enligt en överenskommelse mellan förvaltningen och bolaget.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04