Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Infiltrationsyta vid Tranvägen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.9B

Längs Tranvägen föreslås en infiltrationsyta som kan rena dagvatten innan det leds vidare till Långsjön.

En del av Tranvägen går längs med ett skogsparti dit vägdagvatten kan ledas för att infiltrera i marken. Jordarten är glacial lera, vilket medför en långsammare infiltration, men ytan är stor och mynnar till sjön så risken för att vatten ska ansamlas på platsen är liten. En del av Tranvägen behöver skevas om så att dagvattnet avrinner mot infiltrationsytan.
Den uppskattade reningseffekten är begränsad och uppskattas till 0,02 kilo fosfor/år.