Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skärmbassäng vid Frösövägen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.3A

En skärmbassäng vid inloppet till Långsjön kan samla upp och rena dagvatten från gator och tomtmark. Vattnet renas genom att föroreningarna faller till botten i bassängen och sedimenterar.

Området vars dagvatten kan ledas till utloppet utanför Frösövägen har begränsad möjlighet för uppströms liggande lösningar då det består av smala lokalgator och tomtmark. För att åstadkomma rening av dagvatten från detta område föreslås en skärmbassäng i viken runt inloppet i Långsjön. Skärmbassängen kan anläggas i vattnet med skärmarna fästa vid pontonbryggor, och en volym kan på så sätt bildas för avsättning av föroreningar. Anläggningen kan även bidra med ökat rekreationsvärde om en gångbar brygga läggs över skärmen.
Den uppskattade reningseffektet för skärmbassängen är 1,3 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04