Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Spåra källor till TBT

Aktivitet TEMA.3.1.5.3.11

En utredning av utsläppskällor föreslås som åtgärd för att minska tillförseln av TBT till Långsjön.

Sedimentprovtagningen som genomfördes år 2017 indikerar att det fortfarande sker ett tillskott av TBT till sydöstra delen av Långsjön. Möjligen sker detta från en närliggande tomt eller mark längre bort som avvattnas till Långsjön via ledningsnätet. Källorna bör utredas och åtgärdas.

Ansvarig organisation
  • Huddinge kommun
  • Stockholms stad
Kontakt
Uppdaterad: 2021-02-10