Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av miljöfarliga verksamheter

Aktivitet TEMA.3.1.5.3.5

Kontroll av miljöfarliga verksamheter föreslås.

Inom Långsjöns avrinningsområde finns idag endast ett fåtal miljöfarliga verksamheter i Huddinge kommun där det kan finnas risk för att dagvatten förorenas. Kontroll av dessa ingår i tillsynsmyndighetens ordinarie verksamhet.

Ansvarig: Huddinge kommun, miljötillsynsavdelningen.