Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utjämningsmagasin vid Herrängen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.X1

Ett utjämningsmagasin föreslås vid Herrängen. Utjämningsmagasinet kan dämpa uppkomsten av de stora vattenflöden som bildas i samband med att dagvatten forsar fram över hårdgjorda ytor.

Avloppspumpstation Herrängen bräddar ibland till Långsjön. Stockholm Vatten och Avfall utreder hur bräddningarna kan upphöra eller minska. Ett möjligt alternativ är att anlägga ett utjämningsmagasin där bräddmängder, kopplade till regn, kan magasineras innan avledning till avloppsreningsverk. Området som avleds till pumpstationen utreds och eventuellt väljs ett annat åtgärdsförslag än ett utjämningsmagasin.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2021-03-12