Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Våtmark vid Allévägen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.4C

En våtmark, som samlar upp och renar dagvatten, föreslås nära vändzonen på Allévägen.

Våtmarken kan rena dagvatten från ett stort avrinningsområde, som idag leds dit i en befintlig dagvattenledning. Våtmarken ger även skydd mot översvämningar vid kraftiga regn och bidrar med ökat rekreationsvärde och biologisk mångfald.
Våtmarken uppskattas kunna ta hand om 6,7 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04