Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtbädd vid Brovaktarvägen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.4A

En växtbädd för rening av dagvatten föreslås vid Brovaktarvägen. Växtbäddar ger även ett estetiskt värde för omgivningen.

Växtbädden kan rena och fördröja dagvatten från närliggande körbanor. Vägen avrinner i dagsläget till en dagvattenledning som kan kopplas in till en växtbädd. En geoteknisk undersökning behöver utföras för att undersöka om bergschakt kan behövas.
Den uppskattade reningseffekten för denna växtbädd är relativt låg, 0,08 kilo fosfor/år.