Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtbädd vid Häradsvägen-Ejdervägen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.9A

En växtbädd för rening av dagvatten föreslås vid korsningen Häradsvägen/Ejdervägen. Växtbäddar ger även ett estetiskt värde för omgivningen.

Vid korsningen Häradsvägen/Ejdervägen finns en grönyta som kan byggas om till en växtbädd som tar hand om vägdagvatten från en del av Häradsvägen. Häradsvägen kommer behöva skevas om så att vattnet kan rinna naturligt till växtbädden. Gångbanan på södra sidan av vägen behöver även byggas om för att vattnet ska kunna ledas till växtbädden.
Reningseffekten för växtbädden uppskattas till 0,1 kilo fosfor/år.