Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtbädd vid Herrängsvägen-Apelvägen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.13A

En växtbädd för rening av dagvatten från gatan föreslås vid Herrängsvägen. Växtbäddar ger även ett estetiskt värde för omgivningen.

En sträckning av Herrängsvägen lutar från två håll till en lågpunkt där det idag finns en dagvattenbrunn på norra sidan av vägen. På den här platsen kan en växtbädd i gatan anläggas för att rena det vatten som avrinner till brunnen. Vidare geoteknisk undersökning behöver utföras för att undersöka om bergschakt behövs.

Den uppskattade reningseffekten för växtbädden är 0,03 kilo fosfor/år.

Trafikkontoret tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall ansvarar gemensamt för åtgärden enligt en överenskommelse mellan förvaltningen och bolaget.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04