Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtbädd vid Segeltorpsvägen-Norrhagsvägen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.13B

En växtbädd för rening av dagvatten från gatan föreslås vid parkeringen vid Segeltorpsvägen. Växtbäddar ger även ett estetiskt värde för omgivningen.

En gräsyta bredvid Segeltorpsvägen kan nyttjas för placering av en växtbädd. Gångbanan behöver byggas om för att tillåta att vägdagvatten når gräsytan. Alternativt kan gångbanan utvidgas på motsatt sida om vägen och tas bort på den aktuella platsen. Vägen behöver skevas om för att en naturlig avrinning till gräsytan ska ske.

Den uppskattade reningseffekten för denna åtgärd är 0,07 kilo fosfor/år.

Trafikkontoret tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall ansvarar gemensamt för åtgärden enligt en överenskommelse mellan förvaltningen och bolaget.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2022-12-16