Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtbädd vid Sjöstigen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.9C

En växtbädd för rening av dagvatten föreslås vid Sjöstigen. Växtbäddar ger även ett estetiskt värde för omgivningen.

Växtbäddar med skelettjord innebär att ett lager med grov makadam (krossad sten) läggs under gatan där träd planteras. Tekniken ger träden bra tillgång till vatten samt förbättrar rötternas syresättning och gasutbyte. Träden ges helt enkelt utrymme att må bra. Samtidigt renas dagvattnet som rinner av parkeringen och gatan.

Längs med nedre delen av Sjöstigen finns ett smalt grön stråk där en del av ytan kan göras om till skelettjord med träd. Parkeringen bredvid Sjöstigen avleds till den grönytan idag och kan fortsättningsvis göra det till den nya växtbädden.

Reningseffekten för växtbädden är relativt låg och uppskattas till 0,02 kilo fosfor/år.