Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtbädd vid Strandängsstigen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.1B

En växtbädd för rening av dagvatten föreslås vid vändzonen på Strandängsstigen. Förutom att rena förorenat dagvatten kan växtbädden bidra till en estetiskt tilltalande miljö och ge förutsättningar för ökad biologisk mångfald.

Vägen är dubbelskevad idag. Troligtvis kommer en viss del av vägen behöva skevas om för att vägdagvatten naturligt ska rinna av med självfall till växtbädden.
Den uppskattade reningseffekten för växtbädden är låg, endast 0,04 kilo fosfor/år.

Trafikkontoret tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall ansvarar gemensamt för åtgärden enligt en överenskommelse mellan förvaltningen och bolaget.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04