Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtbädd vid Vallmovägen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.15A

En växtbädd för rening av dagvatten föreslås vid Vallmovägen. Växtbäddar ger även ett estetiskt värde för omgivningen.

En dagvattenbrunn finns placerad på den föreslagna platsen idag och regnvatten rinner därför naturligt till platsen. Vägen behöver inte skevas om. Denna åtgärd ger en begränsad reningseffekt på 0,03 kilo fosfor/år.

Trafikkontoret tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall ansvarar gemensamt för åtgärden enligt en överenskommelse mellan förvaltningen och bolaget.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04