Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtbäddar vid Gullrisstigen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.15B

Växtbäddar för rening av dagvatten från gatan föreslås vid Gullrisstigen. Växtbäddar ger även ett estetiskt värde för omgivningen.

Då vägen lutar ut mot båda sidor rekommenderas att växtbäddar placeras på bägge sidor av vägen så att vägytan inte ska behöva skevas om. Ungefär fem parkeringsplatser längs med Gullrisstigen bedöms utgå till förmån för växtbäddarna. Åtgärden uppskattas ge en reningseffekt på 0,04 kilo fosfor/år.

Trafikkontoret tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall ansvarar gemensamt för åtgärden enligt en överenskommelse mellan förvaltningen och bolaget.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04