Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtbäddar vid Herrängsvägen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.14B

Växtbäddar för rening av dagvatten från gatan föreslås vid Herrängsvägen. Växtbäddar ger även ett estetiskt värde för omgivningen.

Herrängsvägen sluttar åt två håll och växtbäddar föreslås därför på bägge sidor av vägen. Om parkering sker på gatan utgår cirka tio parkeringsplatser längs med vägen till förmån för växtbäddarna.

Den uppskattade reningseffekten för dessa växtbäddar är 0,1 kilo fosfor/år.

Trafikkontoret tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall ansvarar gemensamt för åtgärden enligt en överenskommelse mellan förvaltningen och bolaget.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2022-12-16