Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtbäddar vid Isvägen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.10A

Växtbäddar för rening av dagvatten föreslås vid Isvägen. Växtbäddar ger även ett estetiskt värde för omgivningen.

Vid Isvägen finns utrymme att anlägga växtbäddar dit dagvatten kan ledas från gatan och en parkeringsyta. Vidare geoteknisk undersökning behöver utföras för att undersöka om bergschakt behövs.

Reningseffekten för växtbäddarna är relativt begränsad och uppskattas till 0,05 kilo fosfor/år.