Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtbäddar vid Långbrodalsvägen

Avrinningsområde till nedsänkta växtbäddar på båda sidor av Långbrodalsvägen
Avrinningsområde till nedsänkta växtbäddar på båda sidor av Långbrodalsvägen
Åtgärd TEMA.3.1.5.3.14A

Växtbäddar för rening av dagvatten föreslås vid Långbrodalsvägen. Växtbäddar ger även ett estetiskt värde för omgivningen.

Långbrodalsvägen är bred och då bilar parkerar längs med sidan på vägen är det möjligt att även anlägga växtbäddar längs vägkanten. För att ta hand om allt vägdagvattnet behöver växtbäddar anläggas på bägge sidor om vägen. Det bedöms att cirka åtta parkeringsplatser behöver tas bort längs med vägen till förmån för växtbäddarna.

Reningseffekten för växtbäddarna är begränsad och uppskattas till 0,07 kilo fosfor/år.

Trafikkontoret tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall ansvarar gemensamt för åtgärden enligt en överenskommelse mellan förvaltningen och bolaget.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04