Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtbäddar vid Långsjövägen

Avrinningsområde till växtbäddar, Långsjövägen
Avrinningsområde till växtbäddar, Långsjövägen
Åtgärd TEMA.3.1.5.3.15C

Växtbäddar för rening av dagvatten från gatan föreslås vid Långsjövägen. Växtbäddar ger även ett estetiskt värde för omgivningen.

Vägen är skevad med dagvattenbrunnar utplacerade längs den södra sidan. Parkering verkar ske på gatan. Cirka sju parkeringsplatser längs med vägen skulle utgå till förmån för växtbäddarna. Reningseffekten uppskattas till 0,1 kilo fosfor/år.

Trafikkontoret tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall ansvarar gemensamt för åtgärden enligt en överenskommelse mellan förvaltningen och bolaget.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04