Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtbäddar vid Svartlösavägen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.16A

Växtbäddar föreslås vid Svartlösavägen för att rena dagvatten från gatan. Växtbäddar ger även ett estetiskt värde för omgivningen.

Svartlösavägen har idag parkeringsmöjligheter på bägge sidor av vägen. Växtbäddar föreslås längs med vägen och i änden på vägen, nära sjön, där det finns en större grönyta. Växtbäddar bör anläggas på bägge sidor av vägen då den sluttar åt två håll. Då parkering sker på gatan, skulle cirka åtta parkeringsplatser längs med vägen skulle till förmån för växtbäddarna.

Reningseffekten för växtbäddarna uppskattas till 0,1 kilo fosfor/år.

Trafikkontoret tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall ansvarar gemensamt för åtgärden enligt en överenskommelse mellan förvaltningen och bolaget.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04