Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fisk sammanvägd statusbedömning

Indikator TEMA.3.1.5.2.45

Den sammanvägda statusbedömningen av fisk i sjöar görs med hjälp av tre multimetriska index: EQR8, AindexW5 samt EindexW3. Fiskindex EQR8 ger en bild av generell påverkan medan AindexW5 visar på försurning och EindexW3 har utvecklats för att påvisa näringspåverkan. För att bedöma status görs en sammanvägd bedömning av de index som är relevanta. I vissa fall görs en expertbedömning av status, exempelvis för Brunnsviken eftersom det saknas bedömningsgrunder för fisk i kustvatten.

Sammanvägd bedömning av status för fisk

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Brunnsviken

2016

God

1

Drevviken

2015

Måttlig

2

Drevviken

2021

Måttlig

3

Fiskarfjärden

2023

God

4

Flaten

2006

God

5

Flaten

2007

God

6

Flaten

2008

Hög

7

Flaten

2009

God

8

Flaten

2011

Hög

9

Flaten

2016

Måttlig

10

Flaten

2019

God

11

Flaten

2023

God

12

Judarn

2012

Måttlig

13

Judarn

2016

God

14

Judarn

2020

Måttlig

15

Kyrksjön

2012

Otillfredsställande

16

Kyrksjön

2016

Otillfredsställande

17

Kyrksjön

2020

God

18

Laduviken

2012

Otillfredsställande

19

Laduviken

2018

Måttlig

20

Lillsjön

2006

Måttlig

21

Lillsjön

2014

Måttlig

22

Lillsjön

2021

Dålig

23

Långsjön

2006

Måttlig

24

Långsjön

2007

Måttlig

25

Långsjön

2008

God

26

Långsjön

2009

God

27

Långsjön

2010

God

28

Långsjön

2011

God

29

Långsjön

2016

God

30

Långsjön

2018

Måttlig

31

Långsjön

2021

Hög

32

Magelungen

2014

Måttlig

33

Magelungen

2018

Måttlig

34

Magelungen

2022

God

35

Riddarfjärden

2017

Måttlig

36

Riddarfjärden

2023

Måttlig

37

Råcksta Träsk

2010

God

38

Råcksta Träsk

2014

Måttlig

39

Råcksta Träsk

2016

Måttlig

40

Råcksta Träsk

2020

Måttlig

41

Sicklasjön

2023

God

42

Trekanten

2006

God

43

Trekanten

2007

God

44

Trekanten

2008

Måttlig

45

Trekanten

2009

Måttlig

46

Trekanten

2011

Måttlig

47

Trekanten

2012

Måttlig

48

Trekanten

2014

Måttlig

49

Trekanten

2016

Otillfredsställande

50

Trekanten

2021

Otillfredsställande

51

Trekanten

2023

Måttlig

52

Ulvsundasjön

2015

God

53

Ulvsundasjön

2021

Måttlig

54

Årstaviken

2012

God

55

Årstaviken

2016

Otillfredsställande

56

Årstaviken

2022

Måttlig

57

Ältasjön

2023

Dålig

Datakälla: Genomförda provfisken, se vidare sidan Fiskar, fliken Dokument.