Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärdsarkiv Magelungen

Näckrosor
Näckrosor i Fagersjöviken. Foto Erik Wijnbladh
Tema TEMA.3.1.24.6

Här redovisas åtgärder som genomförts i Magelungen under perioden 2006-2013.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförd

0

Genomförd
Anläggande av groddammar

Genomförd

2007

Idrottsförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna

Genomförd

1

Genomförd
Kräppladiket - två nya dammar

Genomförd

2007

Stockholm Vatten och Avfall

Genomförd

2

Genomförd
Nya groddjursdammar 2011-2013

Genomförd

2013

Idrottsförvaltningen, Rädda Långsjöns grodor, Stockholms herpetologiska förening

Genomförd

3

Genomförd
Trehörningen, rening av dagvatten

Genomförd

2009

Stockholm Vatten och Avfall

Genomförd

4

Genomförd
Tillsynskampanj i Snösätra upplagsområde

Genomförd

2009

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Genomförd

5

Genomförd
Undersökning av filter för reduktion av koppar

Genomförd

2009

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Vatten och Avfall

Genomförd

6

Genomförd
Verktyg för att minska övergödningen i Tyresåns sjösystem

Genomförd

2007

Miljöförvaltningen

Genomförd

7

Genomförd
Utreda möjligheter till bad vid Fagersjö

Genomförd

2008

Farsta stadsdelsförvaltning, Miljöförvaltningen