Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i ytvatten - biotillgänglig halt

Näckrosor
Näckrosor i Fagersjöviken. Foto Erik Wijnbladh
Indikator TEMA.3.1.6.1.27

Zink är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av zink i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v4 för sjöar och vattendrag enligt HVMFS 2019:25.

Zink i ytvatten- årsmedel bioltillgänglig halt

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Bällstaån

2015

1,77

1

Bällstaån

2016

1,50

2

Bällstaån

2017

3,11

3

Bällstaån

2018

2,51

4

Bällstaån

2019

2,46

5

Bällstaån

2020

2,91

6

Bällstaån

2021

2,37

7

Bällstaån

2022

4,60

8

Drevviken

2015

0,66

9

Drevviken

2016

0,31

10

Drevviken

2017

0,43

11

Drevviken

2018

0,44

12

Drevviken

2019

0,39

13

Drevviken

2020

0,21

14

Drevviken

2021

0,29

15

Drevviken

2022

0,25

16

Fiskarfjärden

2016

0,27

17

Fiskarfjärden

2022

0,10

18

Flaten

2018

0,52

19

Flaten

2019

0,54

20

Flaten

2020

0,48

21

Flaten

2021

0,48

22

Flaten

2022

0,34

23

Görväln

2016

0,19

24

Görväln

2022

0,10

25

Judarn

2015

0,09

26

Judarn

2016

0,19

27

Judarn

2017

0,17

28

Judarn

2018

0,28

29

Judarn

2019

0,32

30

Judarn

2020

0,18

31

Judarn

2021

0,19

32

Judarn

2022

0,22

33

Kyrksjön

2015

0,12

34

Kyrksjön

2016

0,10

35

Kyrksjön

2017

0,08

36

Kyrksjön

2018

0,13

37

Kyrksjön

2019

0,09

38

Kyrksjön

2020

0,07

39

Kyrksjön

2021

0,11

40

Kyrksjön

2022

0,08

41

Långsjön

2015

1,98

42

Långsjön

2016

1,20

43

Långsjön

2017

0,91

44

Långsjön

2018

0,90

45

Långsjön

2019

0,90

46

Långsjön

2020

0,83

47

Långsjön

2021

1,16

48

Långsjön

2022

1,04

49

Magelungen

2015

0,68

50

Magelungen

2016

0,48

51

Magelungen

2017

0,37

52

Magelungen

2018

0,52

53

Magelungen

2019

0,40

54

Magelungen

2020

0,32

55

Magelungen

2021

0,63

56

Magelungen

2022

0,31

57

Riddarfjärden

2016

0,63

58

Riddarfjärden

2017

0,39

59

Riddarfjärden

2018

0,39

60

Riddarfjärden

2019

0,39

61

Riddarfjärden

2020

0,32

62

Riddarfjärden

2021

0,17

63

Riddarfjärden

2022

0,35

64

Råcksta Träsk

2015

1,77

65

Råcksta Träsk

2016

1,52

66

Råcksta Träsk

2017

1,35

67

Råcksta Träsk

2018

1,57

68

Råcksta Träsk

2019

1,41

69

Råcksta Träsk

2020

1,74

70

Råcksta Träsk

2021

1,33

71

Råcksta Träsk

2022

1,46

72

Sicklasjön

2019

1,55

73

Sicklasjön

2020

0,53

74

Sicklasjön

2021

0,48

75

Sicklasjön

2022

0,58

76

Trekanten

2017

1,31

77

Trekanten

2018

1,38

78

Trekanten

2019

1,35

79

Trekanten

2020

0,80

80

Trekanten

2021

0,76

81

Trekanten

2022

0,74

82

Ulvsundasjön

2016

0,44

83

Ulvsundasjön

2017

0,41

84

Ulvsundasjön

2018

0,52

85

Ulvsundasjön

2019

0,40

86

Ulvsundasjön

2020

0,52

87

Ulvsundasjön

2021

0,40

88

Ulvsundasjön

2022

0,29

89

Årstaviken

2015

0,85

90

Årstaviken

2016

0,63

91

Årstaviken

2017

0,67

92

Årstaviken

2018

0,34

93

Årstaviken

2019

0,36

94

Årstaviken

2020

0,46

95

Årstaviken

2021

0,50

96

Årstaviken

2022

0,64

97

Ältasjön

2019

0,74

98

Ältasjön

2020

0,23

99

Ältasjön

2021

0,20

100

Ältasjön

2022

0,15

Kommentar

Den biotillgängliga halten av zink i sjöar ska vara <5,5 µg/l för att motsvara god ekologisk status.