Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bens(b)fluoranten i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.25.1.51

Bens(b)fluoranten är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Bens(b)fluoranten i ytvatten - årsmaxvärde

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2020

0,0078

1

Brunnsviken

2021

0,0050

2

Bällstaån

2020

0,0376

3

Bällstaån

2021

0,0217

4

Drevviken

2020

0,0360

5

Drevviken

2021

0,0128

6

Flaten

2020

0,0030

7

Judarn

2021

0,0041

8

Kyrksjön

2021

0,0030

9

Lilla Värtan

2020

0,0033

10

Långsjön

2021

0,0046

11

Magelungen

2020

0,0105

12

Riddarfjärden

2020

0,0118

13

Råcksta Träsk

2020

0,0211

14

Råcksta Träsk

2021

0,0032

15

Saltsjön

2020

0,0020

16

Saltsjön

2021

0,0075

17

Sicklasjön

2020

0,0092

18

Trekanten

2020

0,0027

19

Trekanten

2021

0,0043

20

Ulvsundasjön

2020

0,0048

21

Ulvsundasjön

2021

0,0033

22

Årstaviken

2020

0,0080

23

Årstaviken

2021

0,0047

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av bens(b)fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,017 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.