Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kadmium i sediment

Indikator TEMA.3.1.25.1.19

Kadmium är ett ämne som finns naturligt i jorden. Metallen används i många olika industriella tillämpningar men användningen är reglerad. Kadmium användas i batterier och som färgpigment i konstnärsfärger. Importerade elektronikprodukter kan innehålla kadmium och det förekommer även i konstgödsel och i gammal PVC plast.

Kadmium sprids genom förbränning av fossila bränslen, metalltillverkning och vid förbränning av sopor som inte sorterats rätt. I miljön är kadmium giftigt för mikroorganismer och vattenlevande organismer och kan tas upp av växternas rotsystem.

Kadmiumhalt i ytsediment

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (mg/kg) Datum

0

Brunnsviken

 4,6

2016

1

Drevviken

 0,8

2017

2

Fiskarfjärden

 0,8

1997

3

Flaten

 1,6

2018

4

Judarn

 2,4

2017

5

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 3,4

2017

6

Kyrksjön

 0,6

2017

7

Lillsjön

 5,0

2002

8

Långsjön

 1,5

2017

9

Magelungen

 0,7

2017

10

Riddarfjärden

 1,3

2018

11

Råcksta Träsk

 1,3

2016

12

Saltsjön

 2,6

2013

13

Trekanten

 2,9

2017

14

Ulvsundasjön

 2,2

2017

15

Årstaviken

 3,5

2018

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halten i sediment vara <2,3 mg/kg i sjöar och kustvatten.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>2,3 mg/kg

1

 God eller bättre

<2,3 mg/kg

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2021-09-14