Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nickel i ytvatten - biotillgänglig halt

Indikator TEMA.3.1.25.1.44

Nickel är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser biotillgänglig halt nickel i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet. Bedömning av kemisk status för sjöar och vattendrag baseras biotillgängliga halter medan bedömning för kustvatten görs baserat på filtrerade halter.

Nickel i ytvatten - biotillgänglig halt

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Drevviken

 0,81

2018

1

Ulvsundasjön

 0,75

2018

2

Årstaviken

 0,75

2018

3

Bällstaån

 0,74

2018

4

Görväln

 0,72

2016

5

Riddarfjärden

 0,70

2018

6

Fiskarfjärden

 0,68

2016

7

Magelungen

 0,55

2018

8

Långsjön

 0,50

2018

9

Trekanten

 0,47

2018

10

Flaten

 0,42

2018

11

Råcksta Träsk

 0,36

2018

12

Judarn

 0,11

2018

13

Kyrksjön

 0,07

2018

Datakälla: Gränsvärdet för kemisk status är 4 ug/l (biotillgänglig halt) enligt Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter (2019:25).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Når ej god status

>4,00 µg/l

1

 God status

<4,00 µg/l

Uppdaterad: 2021-03-10