Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Rening av trafikdagvatten från Essingebron i Sorbusdammen

Åtgärd TEMA.3.1.10.3.17

Trafikverket har sedan 2011 renat trafikdagvatten från Essingebron. Hängrännor under bron leder dagvattnet till Sorbusdammen på Lilla Essingen. I ett tidigt skede efterföljdes dammen av ett reningssteg bestående av ett filter. Filtrets demonterades efter några år. Under 2021-2022 pågår försök med nya filtermaterial för att förbättra reningen i anläggningen.

Resultat

Dagvatten från Essingebron, där E4/E20 passerar, avleds i hängrännor till sedimenteringsdamm på Lilla Essingen för rening.