Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Rening av trafikdagvatten från Essingeleden II

Åtgärd TEMA.3.1.19.3.18

Trafikverket anlägger avsättningsmagasin i Gröndal och på Stora Essingen för rening av trafikdagvatten från Essingeleden (Gröndalsbron). Hängrännor längs bron leder dagvattnet till respektive brofäste där ett ledningssystem för vattnet till avsättningsmagasinen. Det renade vattnet ska släppas ut i Riddarfjärden.

Resultat

De två magasinen på Stora Essingen färdigställdes sommaren 2010. Projektering av magasin i Gröndal gjordes 2014, byggandet pågick mellan åren 2016-2017. Under 2021-2022 pågår pilotförspk med olika filter.

Ansvarig organisation
  • Trafikverket
Uppdaterad: 2022-02-02