Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bly i ytvatten - filtrerad halt

Foto av Riddarfjärden från Långholmen
Foto: Christer Lännergren
Indikator TEMA.3.1.19.2.23

Bly är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av bly i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.

Bly i ytvatten - årsmedel filtrerad halt

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2013

0,10

1

Brunnsviken

2014

0,10

2

Brunnsviken

2015

0,2

3

Brunnsviken

2016

0,10

4

Brunnsviken

2017

0,08

5

Brunnsviken

2018

0,07

6

Brunnsviken

2019

0,06

7

Brunnsviken

2020

0,010

8

Brunnsviken

2021

0,03

9

Bällstaån

2015

0,08

10

Bällstaån

2016

0,05

11

Bällstaån

2017

0,07

12

Bällstaån

2018

0,10

13

Bällstaån

2019

0,09

14

Bällstaån

2020

0,06

15

Bällstaån

2021

0,08

16

Drevviken

2009

0,10

17

Drevviken

2010

0,03

18

Drevviken

2011

0,09

19

Drevviken

2012

0,04

20

Drevviken

2013

0,04

21

Drevviken

2014

0,02

22

Drevviken

2015

0,03

23

Drevviken

2016

0,02

24

Drevviken

2017

0,02

25

Drevviken

2018

0,02

26

Drevviken

2019

0,010

27

Drevviken

2020

0,007

28

Drevviken

2021

0,010

29

Fiskarfjärden

2016

0,04

30

Flaten

2018

0,02

31

Flaten

2019

0,03

32

Flaten

2020

0,009

33

Flaten

2021

0,008

34

Görväln

2016

0,02

35

Judarn

2015

0,02

36

Judarn

2016

0,02

37

Judarn

2017

0,02

38

Judarn

2018

0,03

39

Judarn

2019

0,2

40

Judarn

2020

0,10

41

Judarn

2021

0,010

42

Kyrksjön

2015

0,02

43

Kyrksjön

2016

0,03

44

Kyrksjön

2017

0,010

45

Kyrksjön

2018

0,010

46

Kyrksjön

2019

0,007

47

Kyrksjön

2020

0,006

48

Kyrksjön

2021

0,010

49

Lilla Värtan

2016

0,10

50

Lilla Värtan

2017

0,02

51

Lilla Värtan

2018

0,02

52

Lilla Värtan

2019

0,010

53

Lilla Värtan

2020

0,02

54

Lilla Värtan

2021

0,010

55

Långsjön

2015

0,04

56

Långsjön

2016

0,03

57

Långsjön

2017

0,02

58

Långsjön

2018

0,02

59

Långsjön

2019

0,010

60

Långsjön

2020

0,010

61

Långsjön

2021

0,02

62

Magelungen

2015

0,02

63

Magelungen

2016

0,03

64

Magelungen

2017

0,010

65

Magelungen

2018

0,03

66

Magelungen

2019

0,010

67

Magelungen

2020

0,010

68

Magelungen

2021

0,02

69

Riddarfjärden

2016

0,07

70

Riddarfjärden

2017

0,02

71

Riddarfjärden

2018

0,03

72

Riddarfjärden

2019

0,02

73

Riddarfjärden

2020

0,010

74

Riddarfjärden

2021

0,02

75

Råcksta Träsk

2015

0,09

76

Råcksta Träsk

2016

0,04

77

Råcksta Träsk

2017

0,04

78

Råcksta Träsk

2018

0,04

79

Råcksta Träsk

2019

0,05

80

Råcksta Träsk

2020

0,03

81

Råcksta Träsk

2021

0,03

82

Saltsjön

2009

0,10

83

Saltsjön

2010

0,07

84

Saltsjön

2011

0,03

85

Saltsjön

2012

0,04

86

Saltsjön

2013

0,09

87

Saltsjön

2014

0,04

88

Saltsjön

2015

0,07

89

Saltsjön

2016

0,08

90

Saltsjön

2017

0,02

91

Saltsjön

2018

0,02

92

Saltsjön

2019

0,007

93

Saltsjön

2020

0,007

94

Saltsjön

2021

0,02

95

Sicklasjön

2019

0,02

96

Sicklasjön

2020

0,005

97

Sicklasjön

2021

0,010

98

Trekanten

2017

0,05

99

Trekanten

2018

0,03

100

Trekanten

2019

0,03

101

Trekanten

2020

0,010

102

Trekanten

2021

0,02

103

Ulvsundasjön

2016

0,03

104

Ulvsundasjön

2017

0,02

105

Ulvsundasjön

2018

0,03

106

Ulvsundasjön

2019

0,02

107

Ulvsundasjön

2020

0,010

108

Ulvsundasjön

2021

0,02

109

Årstaviken

2009

0,2

110

Årstaviken

2010

0,08

111

Årstaviken

2011

0,05

112

Årstaviken

2012

0,05

113

Årstaviken

2013

0,05

114

Årstaviken

2014

0,05

115

Årstaviken

2015

0,04

116

Årstaviken

2016

0,03

117

Årstaviken

2017

0,05

118

Årstaviken

2018

0,010

119

Årstaviken

2019

0,010

120

Årstaviken

2020

0,010

121

Årstaviken

2021

0,02

122

Ältasjön

2019

0,02

123

Ältasjön

2020

0,010

124

Ältasjön

2021

0,006

Datakälla: Filtrerade halter av bly i kustvatten jämförs med gränsvärdet för kemisk status på 1,3 ug/l enligt HVMFS 2019:25. Bedömning av sjöar och vattendrag görs baserat på biotillgänglig halt.

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.