Årsmedeltemperatur

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätstationen har varit i drift sedan 1756, vilket gör den till en av världens längsta mätserier. Här redovisas mätdata från 1900-talets början. Årsmedeltemperaturen för referensperioden 1961-1990 var 6,6°C i Stockholm.

På grund av den s.k. "värmeöeffekten" då staden har vuxit har medeltemperaturen stigit mer än för omgivande områden i länet. För att se en korrigerad mätserie över medeltemperaturen, se länk under "Mer information". Denna mätserie sträcker sig längre bakåt i tiden.

Årsmedeltemperatur vid Observatorielunden
Mätserie Senaste värdet Datum
Årsvärden 8,2 2016
Minsta sedan 1901 4,2 2016
Normalvärde 1961-1990 6,6 2016
Största sedan 1901 8,8 2016
Linjär trend 7,76 2016
Datakälla: SMHI

Kommentar

Den inlagda trendlinjen visar tydligt att årsmedeltemperaturen i Stockholm har stigit sedan 1900-talets början. Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 6,6°C, vilket kan jämföras med medelvärdet för perioden 1991-2015 som var 7,8°C.

2014 var det hittills varmaste året som uppmätts, med en årsmedeltemperatur i Stockholm på 8,8°C. Medeltemperaturen 2015 var nästan lika hög, 8,7°C. Det är drygt två grader varmare än medelvärdet för referensperioden 1961-1990.

Mitten av 1980-talet kännetecknades av några ovanligt kalla år, men sedan dess har nästan alla år varit varmare än normalvärdet för 1961-1990. 2010 var kallare än vanligt men sett i jämförelse med hela tidsserien var det ett ganska normalt år. Det kallaste år som registrerats i Stockholm var 1867, då årsmedeltemperaturen var endast 3,2°C.
Indikator TEMA.1.2.1
Senast uppdaterad: 2017-11-23

Länkar

Mer information