Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Användning av cykel

Cyklister
Cyklister på Stadshusbron. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.B.22

Frågan besvarades endast av personer med tillgång till cykel.

Fråga: Hur ofta använde du cykel under september 2020?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
29 % (2020).
Utgångsvärde:
29 % (2020).

Kommentar

Av de respondenter som år 2020 uppgav att de hade tillgång till cykel använde 65 procent cykeln minst en gång i veckan. 36 procent använde cykeln tre dagar i veckan eller mer. 35 procent uppgav att de inte använde cykeln alls under september 2020.

Omräknat till samtliga respondenter så svarar drygt hälften att de antingen inte har cykel eller att de inte cyklat under september 2020. 26 procent uppger att de cyklat tre dagar i veckan eller mer.

Cykling var vanligast i ålderskategorin 41-55 år och ökar med ökad utbildning. Andelen som cyklade varierade markant mellan olika stadsdelar. Cykling var vanligast bland respondenterna i Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör.

Uppdaterad: 2023-05-15