Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Färdmedelsfördelning vinter

Trafikmiljö i snöväder
Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.B.1

Fråga: Hur reste du huvudsakligen mellan bostaden och arbetet/skolan

under februari?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Cykel

2013

5

1

Cykel

2016

7

2

Cykel

2020

10,4

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Det vanligaste färdmedlet på vintern är kollektivtrafik. År 2020 uppgav 47 procent av de svarande att de huvudsakligen reste kollektivt till arbetet under februari månad. Därefter var bil det vanligaste färdmedlet följt av promenad.

Drygt 10 procent svarade att de tog cykeln till arbetet. Det innebär att andelen som vintercyklar har fördubblats mellan år 2013 och 2020.

Uppdaterad: 2023-06-02