Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inställning till stadens arbete för cykling

Indikator ME.B.23

Fråga: Hur uppfattar du att staden arbetar med att underlätta för cykling?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
45 % (2020).
Utgångsvärde:
45 % (2020).

Kommentar

Stockholmarna har generellt en positiv uppfattning av stadens arbete för att underlätta för cykling. 45 procent av de svarande i enkäten år 2020 uppgav att de uppfattar stadens arbete som bra medan 13 procent uppgav att arbetet är dåligt.

Åldersgruppen 41-55 år var mest positiva till stadens arbete med att underlätta för cykling, vilket sammanfaller med den åldersgrupp som cyklar mest. Mest positiva var invånarna i Bromma, Skarpnäck och Hässelby-Vällingby, medan invånarna i Skärholmen och på Södermalm var minst positiva.

Uppdaterad: 2023-05-15