Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Orsak till bilanvändning

Bilar, cyklar och gångtrafikanter
Västerbron. Foto: Simon Gate
Indikator ME.B.16

Frågan ställdes endast till personer med tillgång till bil. Flera svar kunde anges.

Fråga: Vilka är de främsta anledningarna till att hushållet använder bil?

Rad-id Svarsalternativ Senaste värdet (%) Datum

0

Fritidsresor (besöka släkt och vänner)

 58

2020

1

Inköp av dagligvaror

 45

2020

2

Inköp av skrymmande varor

 38

2020

3

Resor till och från arbete/studier

 32

2020

4

Semesterresor

 31

2020

5

Annan orsak

 21

2020

6

Hämta/lämna barn

 17

2020

7

Använder bil i tjänsten

 14

2020

8

Serviceresor (läkare)

 11

2020

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Det finns en rad olika anledningar till att stockholmarna använder bil. Av respondenterna år 2020 så angav 58 procent att använder bilen för fritidsresor. Därefter är de vanligaste anledningarna inköp av dagligvaror (45 procent) och inköp av skrymmande varor (38 procent). Endast en tredjedel av de som har tillgång till bil uppgav arbetsresor som en av de främsta anledningarna. Jämfört med år 2013 var det färre som uppgav semesterresor eller att de använde bilen i tjänsten som någon av de främsta anledningarna till att hushållet använde bil.

Uppdaterad: 2023-05-15