Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Orsak till bilanvändning

Bilar, cyklar och gångtrafikanter
Västerbron. Foto: Simon Gate
Indikator ME.B.16

Frågan ställdes endast till personer med tillgång till bil. Flera svar kunde anges.

Fråga: Vilka är de främsta anledningarna till att hushållet använder bil?

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
31 % (2020).
Utgångsvärde:
38 % (2013).

Kommentar

Det finns en rad olika anledningar till att stockholmarna använder bil. Av respondenterna år 2020 så angav 58 procent att använder bilen för fritidsresor. Därefter är de vanligaste anledningarna inköp av dagligvaror (45 procent) och inköp av skrymmande varor (38 procent). Endast en tredjedel av de som har tillgång till bil uppgav arbetsresor som en av de främsta anledningarna. Jämfört med år 2013 var det färre som uppgav semesterresor eller att de använde bilen i tjänsten som någon av de främsta anledningarna till att hushållet använde bil.

Uppdaterad: 2023-05-15