Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Orsak till bilanvändning

Bilar, cyklar och gångtrafikanter
Västerbron. Foto: Simon Gate
Indikator ME.B.16

Frågan ställdes endast till personer med tillgång till bil. Flera svar kunde anges.

Fråga: Vilka är de främsta anledningarna till att hushållet använder bil?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Använder bil i tjänsten

2013

22

1

Använder bil i tjänsten

2020

14

2

Resor till och från arbete/studier

2013

31

3

Resor till och från arbete/studier

2020

32

4

Inköp av dagligvaror

2013

42

5

Inköp av dagligvaror

2020

45

6

Inköp av skrymmande varor

2013

39

7

Inköp av skrymmande varor

2020

38

8

Hämta/lämna barn

2013

18

9

Hämta/lämna barn

2020

17

10

Serviceresor (läkare)

2013

7

11

Serviceresor (läkare)

2020

11

12

Fritidsresor (besöka släkt och vänner)

2013

55

13

Fritidsresor (besöka släkt och vänner)

2020

58

14

Semesterresor

2013

38

15

Semesterresor

2020

31

16

Annan orsak

2013

14

17

Annan orsak

2020

21

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Det finns en rad olika anledningar till att stockholmarna använder bil. Av respondenterna år 2020 så angav 58 procent att använder bilen för fritidsresor. Därefter är de vanligaste anledningarna inköp av dagligvaror (45 procent) och inköp av skrymmande varor (38 procent). Endast en tredjedel av de som har tillgång till bil uppgav arbetsresor som en av de främsta anledningarna. Jämfört med år 2013 var det färre som uppgav semesterresor eller att de använde bilen i tjänsten som någon av de främsta anledningarna till att hushållet använde bil.

Uppdaterad: 2023-05-15