Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till bil

Parkerade bilar och tegelhus
Västberga. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.B.14

Fråga: Har du tillgång till någon bil som du kör?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Ja, egen bil eller leasingbil/förmånsbil

2020

60

1

Ja, bil från bilpool/lånar bil av andra

2020

10

2

Nej

2020

30

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Sex av tio stockholmare uppger att de har tillgång till egen bil och ytterligare en av tio uppger att de har tillgång till bil genom bilpool eller möjlighet att låna bil av andra. Tre av tio uppger däremot att de inte har tillgång till någon bil överhuvudtaget.

Frågan har ändrats och kan därför inte jämföras med tidigare års undersökningar.

Uppdaterad: 2023-05-15