Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till bilparkering

Indikator ME.B.13

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med tillgången till bilparkering i din stadsdel?

Rad-id Svarsalternativ Senaste värdet (%) Datum

0

Mycket nöjd eller ganska nöjd

 24

2020

1

Mycket nöjd

 8

2020

2

Ganska nöjd

 15

2020

3

Varken eller

 22

2020

4

Ganska missnöjd

 20

2020

5

Mycket missnöjd

 18

2020

6

Vet inte

 16

2020

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

24 procent av respondenterna år 2020 var nöjda med tillgången till bilparkering i sin stadsdel. Betydligt fler, 38 procent, var däremot missnöjda. Men lika många, också 38 procent, saknade tydlig uppfattning.

Män var generellt mer missnöjda med tillgången till bilparkering än kvinnor. Mest nöjda var respondenterna i åldern 41-55 år, medan både yngre och äldre var mer missnöjda. Nöjdheten varierar kraftigt mellan invånare i olika stadsdelar. Mest missnöjda var respondenterna på Norrmalm, Östermalm och Södermalm. I alla stadsdelsområden var andelen missnöjda högre än andelen nöjda utom i Skärholmen, Skarpnäck och Spånga-Tensta där fler var nöjda.

Uppdaterad: 2023-05-15