Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till cykelbanor

Bilar, cyklar och gångtrafikanter
Västerbron. Foto: Simon Gate
Indikator ME.B.8

Fråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med tillgången till cykelbanor i Stockholm / möjlighet att ta sig fram med cykel?

Rad-id Svarsalternativ Senaste värdet (%) Datum

0

Mycket nöjd eller ganska nöjd

 46

2020

1

Mycket nöjd

 15

2020

2

Ganska nöjd

 31

2020

3

Varken eller

 25

2020

4

Ganska missnöjd

 9

2020

5

Mycket missnöjd

 3

2020

6

Vet inte

 17

2020

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

I samtliga svarsgrupper är betydligt fler respondenter nöjda än missnöjda med tillgången till cykelbanor. Störst är nöjdheten i åldersgruppen 41-55 år, vilket också sammanfaller med den åldersgrupp som cyklar mest frekvent.

Bland stadsdelarna är missnöjet som störst på Östermalm, Södermalm och Norrmalm medan invånarna i Hässelby-Vällingby och Bromma är nöjdast.

Frågan har gjorts om 2020, vilket innebär att det inte är möjligt att göra jämförelser bakåt i tiden.

Uppdaterad: 2023-06-02