Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Dammträsk

Åtgärd TEMA.3.1.26.2.B2

Två dagvattendammar med renande funktion samt ett meandrande vattendrag föreslås uppströms Dammträsk. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald.

Området vid Dammträsk består idag av naturmark, en våtmark och en damm. I och med exploatering av Kolartorp och stadsdel Vega planeras åtgärder för att kunna ta emot ökad mängd av dagvatten till Dammträsk.

Den öppna vattenspegel som är Dammträsk idag bibehålls och ytterligare två dammar, med renande funktion, samt ett meandrande vattendrag anläggs uppströms.

Åtgärden beräknas minska mängden fosfor till Drevviken med 67-111 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Haninge kommun
Kontakt
Uppdaterad: 2022-03-29