Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fortsatt uppföljning av PFOS, PBDE, TBT och antracen.

Aktivitet TEMA.3.1.26.2.U1

En fortsatt uppföljning av PFOS, PBDE, TBT och antracen föreslås.

Det krävs en fortsatt regelbunden provtagning av PFOS och PBDE i vatten och biota samt av TBT och antracen i sediment för att få en tydlig bild av miljötillståndet. De förhöjda halterna TBT som påträffats i vatten följs upp med extra provtagning under år 2018.

För att kunna föreslå konkreta åtgärder riktade mot nämnda miljögifter krävs det även en utredning kring möjliga källor till föroreningar. För att göra detta behövs ytterligare provtagning över tid och provtagning av olika tillflöden samt delar av recipienten. Beroende på vad källspårningen visar kan åtgärder sedan behöva vidtas för att minska tillförsel av miljögifter och lämpliga reningsmetoder kan behöva utredas.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2021-02-24