Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av båtklubbar

Aktivitet TEMA.3.1.26.2.A2(4)

Tillsynsåtgärder bör utföras vid båtklubbar med uppställningsplatser, då det i samband med underhållsarbeten av båtar finns en ökad risk för spridning av miljögifter.

Runt Drevviken finns flera båtklubbar men vilka som har tillhörande uppställningsplatser har inte identifierats vid framtagandet av det lokala åtgärdsprogrammet. Initialt bör båtklubbar med uppställningsplatser identifieras för riktade tillsynsåtgärder i syfte att säkerställa att det finns en utfasningsplan för otillåtna biocidfärger, rutiner för tvätt av båtar samt för att kartlägga förekomsten av olika båtbottenfärger.

Uppdaterad: 2021-02-09