Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av enskilda avlopp

Aktivitet TEMA.3.1.1.2.A2(6)

Tillsynsåtgärder bör genomföras för att säkerställa att förekommande enskilda avlopp uppfyller gällande miljökrav.

Inom Drevvikens tillrinningsområde finns cirka 950 enskilda avlopp, främst belägna i så kallade omvandlingsområden som utgörs av äldre fritidshusområden där folk börjat bosätta sig permanent. Tre av områdena är planerade att anslutas till det kommunala VA-nätet inom de närmaste åren, och de övriga finns med i kommunernas VA-utbyggnadsplaner på längre sikt.

Följande områden bör prioriteras:

 • Sjöviksvägen
 • Kolartorp
 • Hermanstorp
 • Norrby
 • Källtorp
 • Lyckeby
 • Högdalen/Österäng
 • Björkdalen
Ansvarig organisation
 • Haninge kommun
 • Huddinge kommun
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Tyresö kommun
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04