Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Drevviken, rening av dagvatten

Åtgärd TEMA.3.1.26.7.1

Stockholm Vatten fick medel från Miljömiljarden för att rena en del av det dagvatten som rinner till Drevviken. En skärmbassäng har byggts i den nordvästra viken utanför ett dagvattenutlopp med höga föroreningshalter från bl.a. Nynäsvägen. För att förbättra vattenkvaliteten vid Hökarängsbadet har en annan dagvattenledning förlängts. Utloppet som tidigare låg nära badplatsen har flyttats och ledningen mynnar nu innanför skärmbassängen. Totalt beräknas åtgärderna ha medfört en minskning av fosfortillförseln med ungefär 25 kg eller 30 % av tillförseln från de fyra dagvattenledningarna.

Resultat

Anläggningen med en yta av 2,2 ha är klar. Den innehåller flera fack för att förlänga vattnets väg, vilket ger ökad sedimentering av partikelbundna föroreningar. Det finns även möjlighet till oljeavskiljning. Prover från Hökarängsbadet visade på en förbättring av vattenkvaliteten under badsäsongen 2009, då samtliga prover klassades som tjänliga. Utvecklingen kommer att följas de närmsta åren.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2018-08-22